Blog energetyczny
ceny energii

Jaka jest różnica między sprzedawcą a dystrybutorem?

Sprzedawca energii to przedsiębiorstwo, które posiada koncesję wydaną przez Prezesa URE na sprzedaż energii elektrycznej. Dodatkowo każdy ze sprzedawców działających na rynku musi podpisać Generalną Umowę Dystrybucyjną, dzięki temu dokumentowi sprzedawca może handlować energią zakupioną od dystrybutora.

Sprzedawca energii elektrycznej

Sprzedawca energii elektrycznej to podmiot, który na zasadach określonych w ustawie prawo energetyczne jest uprawniony do sprzedaży energii. Sprzedawca działa na podstawie uzyskanej koncesji od Prezesa URE. Sprzedając swój towar jakim jest energia musi korzystać z infrastruktury przesyłowej, udostępnia ją dystrybutor. Zakupu energii dokonuje na Towarowej Giełdzie Energii bądź na podstawie kontraktu z wytwórcami. Od 2007 roku istnieje możliwość zmiany sprzedawcy. Proces zmiany sprzedawcy jest bezpłatny, trwa około miesiąca, a dobry wybór gwarantuje spore oszczędności.

OSD -Operator systemu dystrybucyjnego

Dystrybutorzy mają wytyczony obszar działania, dokonują napraw, przyłączy i konserwacji urządzeń/linii przesyłowych. Ze względu na przynależność geologiczną odbiorcy do danego terenu nie ma możliwości zmiany dostawcy energii.

Dystrybutor za swoje usługi pobiera opłatę, która jest nalicza w zależności od zużycia, część opłat naliczana jest miesięcznie. Chociaż są to niskie stawki, to po zsumowaniu stanowią nawet jedną trzecią wysokości rachunku. Więcej o OSD na https://energiadirect.pl/poradniki/osd-operator-systemu-dystrybucyjnego