FITEN

O spółce Fiten: To sprzedawcą gazu i energii elektrycznej dla biznesu, chociaż działa też na rynku odbiorców indywidualnych.

Usługi Fiten : Fiten porusza się głównie w dwóch podstawowych segmentach, tj. na hurtowym rynku obrotu energią elektryczną – Niemcy, Austria, Czechy i Polska, oraz na rynku sprzedaży energii elektrycznej i gazu dla Klientów biznesowych i indywidualnych – Polska.

Liczby: 5 tys. 600% Sprzedaż energii: W wyniku intensywnych działań prosprzedażowych Fiten prowadzonych w roku 2014 m.in. poprzez rozwój własnej sieci sprzedaży i sieci sprzedaży partnerskich, sprzedaż do Klientów biznesowych w roku 2015. Co do sprzedaży to odnotowano 12mln m3 sprzedanego gazu.

Więcej o tym sprzedawcy prądu i gazu na https://energiadirect.pl/sprzedawcy/fiten-s-a

Porównaj ceny tego sprzedawcy »