PGE Obrót S.A.

O spółce: Grupa Kapitałowa PGE to największe przedsiębiorstwo elektroenergetyczne w Polsce. Misja GK PGE koncentruje się na dążeniu do realizacji misji i wizji, która jest tworzenie bezpiecznej przyszłości. W skład Grupy Kapitałowej wchodzą spółki PGE Energia Odnawialna, PGE Obrót, PGE Systemy, Dom Maklerski oraz EJ1 – program wspierający energię jądrową.

Usługi: Sprzedaż, dystrybucja, wydobycie złóż, tworzenie instalacji źródeł odnawialnych, działalność inwestorska nowoczesnych technologii czy sponsoring imprez sportowych tym zajmuje się GK PGE.

Liczby: Moc zainstalowana 12,55 GW Produkcja energii netto 54,84 TWh Linie dystrybucyjne ok. 281.290 km Klienci ok. 5,23 mln, Wydobycie węgla brunatnego w kopalniach GK PGE 49,97 mln ton.

Szereg informacji o PGE na https://energiadirect.pl/sprzedawcy/pge-obrot-s-a

Porównaj ceny tego sprzedawcy »