Blog energetyczny
oszczędzanie prądu

Czy zmiana sprzedawcy energii jest darmowa?

Prawo energetyczne

Ustawa Prawo energetyczne, która wprowadza możliwość zmiany sprzedawcy nie wprowadza odpłatności za zmianę, co nie oznacza, że sprzedawcy mogą wprowadzić opłatę. Zmiana sprzedawcy jest bezpłatna, i to prawo to musi być więc respektowane przez każdego sprzedawcę.

Sprzedawcy często by zatrzymać przy sobie klienta wprowadzają długotrwałe umowy, w regulaminie zamieszczają klauzule regulujące kwestię wypowiedzenia. Najczęściej spotkać można się z zapisami mówiącymi o tym, że umowa niewypowiedziana z zachowaniem okresu wypowiedzenia przechodzi na czas nieokreślony. Wówczas odbiorca może stracić też zniżki jakie uzyskał w okresie trwania oferty.

Więcej o prawie energetycznym na https://energiadirect.pl/poradniki/prawo-energetyczne

Umowa na sprzedaż energii

Zanim przystąpimy do zmiany sprzedawcy sprawdźmy czy prawidłowo wypowiedzieliśmy umowę z dotychczasowym sprzedawcą. Dobrnijmy też do końca okresu umownego i wypowiedzmy umowę zgodnie z regulaminem, wówczas sprzedawca nie naliczy nam kary za wcześniejsze wypowiedzenie (zerwanie) umowy.

Przy zmianie sprzedawcy musimy liczyć się z kosztami, dotyczy to jedynie odbiorców taryf A i B. Czasem odbiorcy ci zobowiązani będą do dostosowania układu pomiarowego. Więcej o licznikach na https://energiadirect.pl/poradniki/rodzaje-licznikow-energii-elektrycznej