Tauron

O spółce: Podmiot gospodarczy o zróżnicowanych działaniach skoncentrowanych na branży energetycznej. Działa głównie na terenie południowej Polski. Wielość spółek działających w grupie pokazuje jak wielostronnym podmiotem jest ta grupa:

  1. Południowy Koncern Węglowy S.A.
  2. TAURON Wytwarzanie S.A.
  3. TAURON EkoEnergia sp. z o.o.
  4. TAURON Dystrybucja S.A.
  5. TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. TAURON Ciepło S.A.

Usługi: Sprzedaż energii na terenie całego kraju, wytwarzanie, dystrybucja oraz sprzedaż ciepła, usługi dystrybucji energii elektrycznej, produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, obsługa klienta, produkcja energii z konwencjonalnych źródeł oraz ze współspalania biomasy, wydobywanie węgla kamiennego. Działania związane z nowymi technologiami np. system magazynowania energii czy uczestnictwo w tworzeniu automatycznych autobusów oraz wdrażanie technologii Smart Grid.

Liczby: Obszar działania: 57 117 k2, Zatrudnienie średnie: 26 441 osób, Klienci 5 301 514, Długość sieci 220 711 km, Przesłana energia 45 tys GWh.

Więcej o Tauron na https://energiadirect.pl/sprzedawcy/tauron-sprzedaz-sp-o-o

Porównaj ceny tego sprzedawcy »