Blog energetyczny
zgłaszanie awarii prądu pge

Kto odpowiada za awarię po zmianie sprzedawcy?

Polska podzielona jest na pięć okręgów dystrybucyjnych, podział ten został wprowadzony w 2007 roku zaraz po uwolnieniu cen energii. Zmiana ustawy prawo energetyczne wprowadziła nie tylko swobodę w wyborze dostawcy energii ale też rozdzielenie zadań pomiędzy sprzedawców, wytwórców i dystrybutorów. 

Więcej o Tauron awarie na https://energiadirect.pl/aktualnosci/tauron-przerwy-w-dostawie-pradu-poinformuja-cie-sms-em-i-e-mailem

Awaria systemu dystrybucyjnego

Ci ostatni są nazwani Operatorami Systemu Dystrybucyjnego, odpowiadają m. in. za eksploatację sieci dystrybucyjnej jej konserwację i remonty, a co za tym idzie także za usuwanie awarii. Przedsiębiorstwa energetyczne odpowiedzialne są za przyłączanie nowych odbiorców do sieci za co pobierają opłatę. Wysokość opłat dystrybucyjnych jakie za swoje usługi pobiera dystrybutor ujęta jest w taryfie, którą OSD corocznie przedstawia do zatwierdzenia Prezesowi URE.

O Enea awarie można przeczytać tutaj: https://energiadirect.pl/poradniki/enea-awarie

Obowiązki OSD

Obowiązkiem dystrybutora jest informowanie odbiorców o planowanych przerwach w dostawie energii spowodowanych konserwacją czy remontem linii dystrybucyjnej. W przypadku wystąpienia awarii, dystrybutor zastrzega sobie 24h czas na jej usunięcie.

Zatem jeśli wystąpiły przerwy w dostawach energii jak najszybciej powiadom o tym dystrybutora, możesz to zrobić dzwoniąc pod numer tel. 991.