Blog energetyczny
grupa taryfowa g11

Co to jest grupa taryfowa G11 i czym się różni od innych?

Czym jest grupa taryfowa?  

Oznaczenie grupy taryfowej wydaje się na pozór skomplikowane. Ciąg literowo-cyfrowy ma za zadanie informować podmioty działające na rynku o konkretnych cechach przyłącza z jakiego korzystają.

Oznaczenia taryfowe określone są w rozporządzeniu Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Na podstawie tego tekstu wyróżnia się taryfy dopasowane do rodzaju odbiorcy.

Symbole taryfowe

Pierwsza litera określa rodzaj odbiorcy
A – wysokie napięcie przeznaczone dla odbiorców cechujący duże zużycie podawane w GWh
B – średnie napięcie przeznaczone dla firm i małych zakładów produkcyjnych
C – niskie napięcie, z którego korzystają firmy usługowe, handlowe i producenci
G – symbol ten oznacza odbiorców prywatnych

Kolejna cyfra odnosi się do wielkości mocy zamówionej, oznaczenie to ma wartość dla dystrybutorów, którzy zarządzają liniami. Drugie oznaczenie cyfrowe odnosi się do stref czasowych, jeśli odbiorca dobrze ustali jaką grupę taryfową opłaca mu się może na tym sporo zaoszczędzić.

Odbiorcy domowi zwykle korzystają z taryfy G11, która oznacza naliczanie stałej ceny w czasie za każdy pobrany kWh bez względu na godzinę doby. Taryfa G12 natomiast sugeruje, że zużycie energii naliczane jest na podstawie dwóch stawek, niższej kiedy prąd pobierany jest w godzinach nocnych (22.00 -6.00 oraz 13.00 – 15.00) i wyższej w pozostałych godzinach doby. Taryfa G11 często nazywana jest taryfą podstawową i posiada ją zdecydowanie najwięcej odbiorców prądu.

Więcej o taryfach energetycznych na https://energiadirect.pl/taryfy

Jeśli odbiorca częściej korzysta z urządzeń elektrycznych w czasie kiedy obowiązuje niższa stawka może zaoszczędzić na rachunku za prąd. Oszczędności te obrazować będzie różnica jaka występuje między stawką dzienną a nocną. Szacuje się, że odbiorca na zmianie taryfy może zaoszczędzić nawet jedną trzecią kosztów jakie płacił korzystając z taryfy jednostrefowej. Więcej o cenie kWh w strefie dziennej i nocnej na https://energiadirect.pl/cenniki