Blog energetyczny
wysoki rachunek za prąd

Wysoki rachunek za prąd Energa? Składaj reklamacje

wysoki rachunek za prąd

Otrzymałeś od Energi zadziwiająco wysoki rachunek za prąd? Jak najszybciej złóż reklamacje. Masz prawo złożyć reklamacje także w przypadku m.in. długich przerw w dostawie energii, nieprawidłowych parametrów jakościowych energii.

Jak powinna wyglądać reklamacja?

Pisemna reklamacja powinna zawierać takie podstawowe dane jak: dane osobowe odbiorcy, adres poboru energii, numer reklamowanej faktury, datę ostatniego odczytu, obecny stan licznika oraz oczywiście powód reklamacji.

Gdzie złożyć reklamację?

Klienci Energi Obrót mają możliwość składania reklamacji telefonicznie, przez Internet oraz osobiście. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00 czynna jest infolinia sprzedawcy. Reklamacje Energa przez Internet można składać albo za pomocą elektronicznego biura obsługi klienta albo specjalnego formularza kontaktowego. Można także udać się do najbliższego Salonu Sprzedaży.

Reklamacja doładowań energii i płatności online

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku doładowania liczników przedpłatowych oraz płatności online. Jeśli chodzi o doładowania to reklamacje należy złożyć do firmy BillBird SA, która zajmuje się ich realizacją. Dostępne formy kontaktu to email oraz infolinia. Z kolei płatności online można reklamować w firmie Blue Media S.A. Tutaj podobnie reklamacje można złożyć telefonicznie lub e-mailowo.

Reklamacja z powodu przerw w dostawie i złej jakości energii

Reklamacje można także złożyć z powodu przekroczenia dopuszczalnego czasu przerw w dostawie energii elektrycznej oraz także niedopełnienia odpowiednich parametrów jakościowych prądu. Wzory tych reklamacji bez problemu można znaleźć na stronie operatora systemu dystrybucyjnego.