Blog energetyczny
ceny energii

Ile kosztuje prąd?  

Nie raz zastanawiałeś się ile kosztuje prąd i dlaczego na rachunku tyle zestawień, skoro płacisz tylko za prąd, jako jeden towar pobierany w zależności od ilości? Zerkałeś na rachunek i na umowę, dane tam zawarte mogły Cię przestraszyć. Cena umowna różni się, bowiem od tego ile faktycznie musisz zapłacić. Co zatem skrywa rachunek za energię?

Niby proste pytanie, wystarczy dokładnie go przeczytać i odpowiedzieć sobie na to pytanie, ale czy poradzimy sobie z specjalnym słownictwem, które znajduje się na rachunku? Od czego zacząć naszą lekturę?

Wysokie rachunki za prąd

Aktualna faktura za prąd, sprzedawca, adresat, czyli kto komu co przesyła, kilka informacji o punkcie poboru, adresie pobierania energii. Okres,a z jaki sprzedawca nas fakturuje, no i jest rozliczenie.

Tylko, dlaczego jest tego aż tyle? Sześć różnych składników, co to jest energia czynna, na co nam ponosić opłatę jakościową? Krótko, zatem wyjaśniamy, co znajduje się na fakturze za prąd.

Energia czynna: oznacza fizyczną ilość energii pobraną z sieci, płacimy za każdy kilowat. Cena 1kWh zależy od przyjętej taryfy i cennika sprzedawcy. Standardowe taryfy dla odbiorców domowych to:

G11 – cena energii jest jednakowa we wszystkie dni tygodnia i wszystkie godziny przez całą dobę

G12 – taryfa dzieli dobę na dwie strefy czasowe: nocną (tańszą) i dzienną (droższą). Czas trwania stref to zwykle godziny 13.00 – 17.00 oraz 22.00 – 7.00.

G12w – taryfa dzieli się na dwie strefy: szczytową (droższą) i pozaszczytową (tańszą). Strefa szczytowa obowiązuje w godzinach 6.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku, a pozaszczytowa w godzinach 21.00 – 6.00 od poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w soboty i dni ustawowo wolne od pracy.

Taryfy dla firm mają oznaczenia literowe A,B,C.

Nie ma faktury bez stawki sieciowej, opłata ta ponoszona na rzecz lokalnego dystrybutora, by ten mógł dokonywać eksploatacji, rozbudowy i rozwoju sieci elektrycznej przesyłowej i dystrybucyjnej. To ile płacimy zależy od taryfy i stawek dystrybutora działającego w naszym regionie oraz to, jaki układ rozliczeniowo-pomiarowy posiadamy: 1-fazowy czy 3-fazowy obecny głównie w samodzielnych budynkach.

Energia płynie do nas od wytwórcy (elektrownia) siecią elektryczną. Podczas tego przesyłu na linii występują straty. Nie dociera do nas taka ilość prądu, jaką pierwotnie wysłał do nas operator. Straty te muszą być rekompensowane, to właśnie pokrywa stawka sieciowa zmienna.

Stawka jakościowa, energia płynie nie tylko sieciami lokalnych dostawców, ale także przez krajowy system przesyłu energii. Są to linie charakteryzujące się najwyższym napięciem. Operatorem jest PSE (Polskie Sieci Elektroenergetyczne). Opłata ma rekompensować koszty utrzymania krajowego systemu, który powinien zapewniać, jakości oraz stabilności funkcjonowania.

Po zmiana na rynku energii, głównie przepisów wymuszając rozwiązanie wcześniej zawartych kontraktów długoterminowych na zakup energii elektrycznej z największych polskich elektrowni przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Komisja Europejska ustaliła opłatę przejściową, jako rekompensatę. Miała ona być już dawno wycofana, ale raczej nie uwolnimy się od niej.

Opłata abonamentowa, tak jak sprzedawca za swoje usługi może pobierać opłatę handlową, tak dystrybutorzy naliczają miesięczną opłatę abonamentową. Związana jest z kosztami odczytu wskazań licznika i bieżącej kontroli stanu układu kontrolno pomiarowego. Idzie na pokrycie pracy inkasenta dokonującego odczytu licznika.

Dwa rachunki za prąd

Można, więc powiedzieć, że w rachunku za energię kryją się niejako dwa rachunki, a już z pewnością dwa rodzaje opłat, sprzedażowa i dystrybucyjna. W pierwszej części mieszczą się koszty za energię czynną oraz opłata handlowa, w drugiej opłaty dystrybucyjne, na wydatki związane z przesyłem.

Drugim podziałem faktury jest wyróżnienie składników stałych i zmiennych. W kwestii składników stałych płacimy ustalone wcześniej kwoty, zwykle ponoszone są za okres miesięcznym. Do opłat stałych należą m. in. składnik stały stawki sieciowej, opłata przejściowa, opłata abonamentowa (OSD). Warto dodać, że płacimy ustaloną kwotę bez względu na zużycie. Składniki zmienne zależą od zużycia, ustalona wcześniej stawka naliczana za kilowatogodzinę mnożona jest razy ilość pobranej energii. Nie tylko energia czynna jest tak obliczana, ale także koszty składnika zmiennego stawki sieciowej oraz stawka jakościowa. Więcej informacji o rachunkach za prąd i nie tylko na https://energiadirect.pl/poradniki