Blog energetyczny
energooszczędność

Ile kosztuje kWh w Europie?

Uważamy, że mamy najwyższą cenę energii w Europie, tak nie jest, ale i tak denerwuje nas wysokość rachunku za prąd. Przygotowaliśmy ciekawe i obszerne sprawozdanie na temat cen detalicznych energii elektrycznej w Europie.

Ceny prądu idą do góry

Pomimo wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną z roku na rok tylko w Polsce, ale i całej Europie, średnie ceny detaliczne dla gospodarstw domowych rosną. W latach 2013 i 2015 łączna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosła, średnio o 2,6%. Trochę inaczej kształtowały się ceny dla odbiorców przemysłowych, które spadły, zwłaszcza jeśli analizować je w porównaniu do 2013r. może mieć to związek z całkowitym uwolnieniem rynku dla taryf A, B, C, dla których żaden organ nie jest organem zatwierdzającym.

Jak wskazują wszelkie raporty, sprawozdania i analizy na temat ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych jej wysokość jest pod silnym wpływem podatków, opłat i kosztów utrzymania systemu sieci, które średnio stanowią nawet 60% całkowitego rachunku za energię elektryczną, nie tylko dla gospodarstw domowych.

Od 2013 roku, a zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat, składowe części energii rosną znacząco w wielu państwach członkowskich, głównie z powodu kosztów związanych z systemem wspierania odnawialnych źródeł energii (OZE), który w Polsce przyjmuje formę świadectw pochodzenia tzw. zielonych certyfikatów. W rzeczywistości, w wielu państwach członkowskich takich jak Niemcy, Włochy, Grecja, Słowenia i Portugalia wzrost ceny 1kWh energii elektrycznej dla odbiorców krajowych można przypisać właśnie wydatkom, jakie sprzedawcy ponoszą na OZE. Biorąc pod uwagę jednego odbiorcę energii (czteroosobowe gospodarstwo domowe), który zużywa 4000 kWh rocznie, opłaty dla odnawialnych źródeł energii we Włoszech w 2014 roku wynosiły aż 19 procent masy całkowitego rachunku, tylko w Niemczech ciężar utrzymania zielonej energii był wyższy (20%). W Polsce nie da się jednoznacznie określić jaką część ceny za kWh stanowi opłata za zielone certyfikaty, gdyż nie jest ona ujęta na fakturze końcowej, stanowi jedynie skład ceny końcowej netto po jakiej prąd trafia do odbiorcy. Wysokość marży i koszty świadectw znają jedynie sprzedawcy, jednak z powodu OZE stawka za 1 kWh energii rośnie średnio o 2 proc. Przypomnijmy, że co prawda w Polsce wprowadzono tzw. opłatę OZE to jednak jej wysokość ciągle się zmienia, przykładowo w 2017 roku wyniosła … 0 zł. Jest ona ustalana przeważnie raz w roku. Więcej informacji o cenie kWh na https://energiadirect.pl/cenniki

Ile kosztuje kWh, czyli ile płaci za prąd 2 osobowa rodzina w Europie?

Jeśli chodzi o Włochy, rząd przyjmuje, że lepiej będzie dla obywateli aby stopy energii elektrycznej utrzymywały się w stałej cenie przez okres jednego roku lub dłuższego okresu. Obecnie Włosi płacą za prąd 0,1872 Euro/kWh. Ceny hurtowe kosztują się nieco inaczej, końcowa stawka zależy umowy i cennika prowadzonego przez sprzedawcę. W Polsce średnia cena hurtowa wyniosła 150,82 zł/MWh, w Niemczech 125,52 zł/MWh, w Czechach 125,68 zł/MWh, na Słowacji 125,68 zł/MWh, a w Szwecji 108,47 zł/MWh, na Litwie 156,96 zł/MWh, a na Węgrzech 149,98 zł/MWh.

Jednak ceny jakie obowiązują na Giełdzie Energii czy rynkach krajowych nie odzwierciedlają rachunku jaki opłaca każdy mieszkaniec Europy. Jeśli spojrzymy na zestawienie przeciętnego rachunku energii elektrycznej to mieszkaniec Bułgarii płaci 9,6 € za 100 kWh €, Rumunii 10,8 € w Estonii jest to 11,2 €. Wysokie rachunki ponoszą również w Danii 29,7 € za 100 kWh, na Cyprze 29,1 € i w Niemczech 26,8 €. Nasz kraj jest czwartym pod względem ceny za kWh w Europie. Średnia dla konsumentów krajowych UE27 w drugiej połowie 2015 roku wynosiła 19.7 €, podane ceny nie uwzględniają podatku VAT i opłat dodatkowych, zależnych od danego kraju. Dodajmy, że Dania i Niemcy przodują w Europie, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii. Kraje te sporo zainwestowały szczególnie w energetykę wiatrową. Zestawienie tych cen energii elektrycznej nie można jednak uznać za miarodajne, bowiem należałoby uwzględnić tzw. siłę nabywczą. Dzięki temu wiemy jak drogi jest prąd dla mieszkańców danego kraju. Bierze się pod uwagę bowiem wysokość ich wynagrodzeń. Wynik takiej analizy daje nam odpowiedź na pytanie, ile kilowatogodzin jest w stanie zakupić mieszkaniec danego kraju za przeciętne wynagrodzenie. O cenach energii w Europie także na https://energiadirect.pl/aktualnosci/ceny-energii-w-europie-gdzie-jest-najdrozej