Blog energetyczny
To gdzie mieszkasz ma wpływ na ceny energii

To gdzie mieszkasz ma wpływ na ceny energii

To, że pobierany rzez nas prąd jest mierzony w jednostce zwanej kilowatogodziną, a 1kWh to prąd zużyty przez urządzenie o mocy 1000 W w ciągu 1 godziny. Prądu nie można zobaczyć, zmierzyć i zważyć, to dlatego jest towarem specyficznym. Skoro nie wiadomo gdzie jest prąd, to trudno go magazynować, co głównie wpływa na jego cenę.  

Ceny energii elektrycznej zależą od?

Ceny prądu wahają się od 50-62 groszy/KWh. Chociaż w Polsce mamy wielu sprzedawców, a ci oferują kilka ofert przygotowanych do jednej taryfy, w których poziom cen zmienia się, bo sprzedawca w zamiana oferuje nie tylko energię. Najwięksi gracze na rynku (ENEA SA, ENERGA Obrót, PGE Obrót, RWE Polska, TAURON Polska Energia), spółki, które w swoich strukturach mają działy dotyczące sprzedaży, dystrybucji, marketingu, trading energii. Holdingi często w swoich strukturach, z przyczyn politycznych posiadają też kopalnie. Wszystkie te spółki oczywiście, chcą osiągać dochód, nie zawsze to się jednak udaje. Trochę racji mają Ci, którzy twierdzą, że energetyka dotuje górnictwo, iż oszczędzanie energii nie ma sensu, bo podwyżki i tak zaczynają doganiać nasze oszczędne działania.

  • ENEA: działa na terenie województw: Zachodnio-pomorskie, Kujawsko-pomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie
  • ENERGA: działa na terenie województw: Pomorskie, Warmińsko-mazurskie, Kujawsko-pomorskie, Mazowieckie
  • innogy Polska, dawniej RWE:  działa na terenie województw: Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie, Podkarpackie
  • TAURON: działa na terenie województw: Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie, Małopolskie, Łódzkie ponadto funkcjonuje w takich miastach jak: Kraków, Tarnów, Będzin, Częstochowa, Bielsko Biała, Wrocław, Opole, Legnica, Jelenia Góra, Wałbrzych, Katowice, Rybnik
  • PGE: działa na terenie miast: Lublin, Zamość, Białystok, Łódź, Skarżysko Kamienna, Kielce, Rzeszów

Co daje taki poddział spółek energetycznych

Dotyczy on jedynie dostaw energii, powyższe spółki są dystrybutorami, miano dystrybutora otrzymuje spółka, która jest technicznie przygotowana do sprawowania takich usług jak przesył energii. Zna się na naprawach linii, transformatorów, zabezpiecza infrastrukturę przed ewentualnymi, przepięciami, wykonają konieczne naprawy.

Każda spółka działa na przyjętym terenie, za usługę dystrybucji pobiera opłaty. Liczone w zależności od pobranych kilowatogodzin, jak i stawki miesięczne. Więcej o opłatach dystrybucyjnych dowiesz się https://energiadirect.pl/poradniki/wysoki-rachunek-za-prad

O wysokości stawek przesyłowych nie decydują sami dostawcy, nad tym, aby nie były one zbyt wysokie czuwa Prezes URE. Stawki te nie są jednolite, każda spółka ma swój cennik zwany taryfą, ogłasza ją, co roku. Taryfa opisuje wszystkie usługi, jakie mieszczą w obrębie taryfy od kar po odszkodowania. Przepisy regulujące kwestię kradzieży energii, jak i stawki opłat za dystrybucję dla poszczególnych grup taryfowych, z wyróżnieniem obszarów.

W zależności od tego gdzie mieszkamy, ceny energii różnią się. Tauron na przykład wprowadza stawki taryfowe dla trzech obszarów w skład, których wchodzą poszczególne miejscowości. Różnice między obszarami nie są duże. Ale w skali roku może uzbierać się ładna sumka. Z opłatami dystrybucyjnymi nie można walczyć, zapłacimy je nawet jak przestaniemy pobierać prąd, gdyż cześć z nich dotyczy pobierana jest miesięcznie i nie zależy od pobranych kilowatogodzin. Warto się także dowiedzieć więcej o Operatorze Systemu Dystrybucyjnego na https://energiadirect.pl/poradniki/osd-operator-systemu-dystrybucyjnego