Blog energetyczny
pge cennik

PGE cennik

Przyglądając się ofercie PGE można wywnioskować, że prowadzenie domu powinno być proste i rachunki nie powinny być wygórowane. Dlatego trzy oferty na prąd odróżnia nie stawka za kilowatogodzinę, ale zakres usług, a dokładniej działania fachowców. Remont domu, naprawa instalacji elektrycznej czy sprzętu RTV, AGD czy sprzętu komputerowego, wszystko bez żadnych ukrytych kosztów bowiem pracę fachowców pokrywa opłata handlowa, zróżnicowana od 4,99 zł brutto za miesiąc do 9,99 zł brutto. Jej wysokości nie obliczy żaden kalkulator energii elektrycznej

Opłata handlowa PGE

Łącząc usługi, jesteśmy w stanie utrzymać niskie koszty i ułatwić życie naszym klientom, do takich wniosków dochodzi coraz więcej sprzedawców energii. Niedługo możemy otrzymać miesięczny rachunek za wszystkie media, z wyszczególnieniem co za ile, dzięki czemu łatwiej będzie utrzymać budżet domowy pod kontrolą. Zróżnicowana opłata handlowa zależy od zadań domowych usług, jakie może wykonać fachowiec.

PGE Cennik przedstawia się następująco:

Podstawowa pomoc fachowców 

 • – Cena za energię elektryczną w zł/kWh, taryfa G11 – 0,2935zł brutto
 • – Cena za energię elektryczną w zł/kWh, taryfa G12 – 0,3360 zł brutto 0,2155 zł brutto
 • – Opłata handlowa zł/m-c:
  umowa do 2019 – 5,99zł brutto
  umowa do 2020 – 4,99zł brutto

 

ZAKRES USŁUGI WEDŁUG REGULAMINU

Organizatorem jest  PGE Obrót S.A i jego wykonawcy. Odbiorca w przypadku zajścia zdarzenia losowego, awarii drzwi zewnętrznych, awarii instalacji, przepięcia, dewastacji lub kradzieży z włamaniem może powiadomoć PGE Obrót S.A. o zdarzeniu,który jest zobowiązany jest do zorganizowania i pokrycia kosztów interwencji w PPE, tj. kosztów dojazdu, przeprowadzenia czynności diagnostycznych, robocizny, części lub materiałów użytych do naprawy, wyżej wymienionych specjalistów.

Usługa „Podstawowa pomoc fachowców” obejmuje:
a) przeprowadzenie czynności diagnostycznych;
b) wymianę lub naprawę przewodów wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku lub poza budynkiem obejmującą m.in. uszkodzenia mechaniczne przewodów elektrycznych zabudowanych w ścianach, naprawę upalonych końcówek na przewodach elektrycznych, uszkodzenia będące skutkiem uszkodzenia izolacji lub nieumyślnego przeciążenia izolacji przewodów elektrycznych czy awarie powodujące zadziałanie wyłączników nadprądowych lub wyłączników różnicowo–prądowych;
c) usunięcie awarii gniazd wtykowych, łączników instalacyjnych i wypustów oświetleniowych obejmujących m.in. uszkodzenia mechaniczne powstałe wskutek nieumyślnego wyrwania, zerwania czy prowadzenia prac remontowych;
d) usunięcie uszkodzeń przyłączy napowietrznych lub kablowych będących własnością Klienta PGE

Rozszerzona pomoc fachowców

 • – Cena za energię elektryczną w zł/kWh – 0,2935zł brutto
 • – Cena za energię elektryczną w zł/kWh, taryfa G12 – 0,3360 zł brutto 0,2155 zł brutto
 • – Opłata handlowa zł/m-c
  umowa do 2019 – 6,99zł brutto
  umowa do 2020 – 5,99zł brutto

ZAKRES USŁUGI WEDŁUG REGULAMINU

Rozszerzona pomoc fachowców, także organizowana przez PGE. Jak i w przypadku pomocy podstawowej PGE organizuje usługę, która polega na zorganizowaniu oraz pokryciu kosztów dojazdu odpowiedniego specjalisty, robocizny, kosztów czynności diagnostycznych oraz kosztów części lub materiałów użytych do naprawy przez niżej wymienionych specjalistów w opisanych poniżej przypadkach:
a) ślusarza – w przypadku konieczności wymiany zamków w PPE po kradzieży z włamaniem lub w przypadku konieczności usunięcia awarii drzwi zewnętrznych;
b) elektryka – w przypadku awarii instalacji elektrycznej w PPE;
c) hydraulika – w przypadku awarii instalacji wodnej lub kanalizacyjnej w PPE;
d) szklarza – w przypadku uszkodzenia szyb w oknach i drzwiach zewnętrznych w PPE;
e) technika urządzeń grzewczych i gazowych – w przypadku awarii instalacji centralnego ogrzewania;
f) dekarza – w przypadku uszkodzenia dachu w PPE, jeżeli takie uszkodzenie dachu utrudnia korzystanie z PPE.

Kompleksowa pomoc fachowców – PGE cennik 

 • – Cena za energię elektryczną w zł/kWh – 0,2935zł brutto
 • – Cena za energię elektryczną w zł/kWh, taryfa G12 – 0,3360 zł brutto 0,2155 zł brutto
 •  – Opłata handlowa zł/m-c
  umowa do 2019 – 9,99zł brutto
  umowa do 2020 – 7,99zł brutto

ZAKRES USŁUGI WEDŁUG REGULAMINU

Najszerszy zakres usług, jaki może przewidywać usługa. W tym wypadku polega także na zorganizowaniu oraz pokryciu kosztów dojazdu odpowiedniego specjalisty, robocizny, kosztów czynności diagnostycznych oraz kosztów części lub materiałów użytych do naprawy przez niżej wymienionych specjalistów w opisanych poniżej przypadkach: a) ślusarza – w przypadku konieczności wymiany zamków w PPE po kradzieży z włamaniem lub w przypadku konieczności usunięcia awarii drzwi zewnętrznych;
b) elektryka – w przypadku awarii instalacji elektrycznej w PPE;
c) hydraulika – w przypadku awarii instalacji wodnej lub kanalizacyjnej w PPE;
d) szklarza – w przypadku uszkodzenia szyb w oknach i drzwiach zewnętrznych w PPE;
e) technika urządzeń grzewczych i gazowych – w przypadku awarii instalacji centralnego ogrzewania;
f) dekarza – w przypadku uszkodzenia dachu w PPE, jeżeli takie uszkodzenie dachu utrudnia korzystanie z PPE.

Dodatkowo w przypadku awarii sprzętu RTV, AGD lub PC usługa polega na zorganizowaniu oraz pokryciu kosztów dojazdu odpowiedniego specjalisty, przeprowadzenia czynności diagnostycznych, robocizny oraz kosztów części lub materiałów użytych do naprawy przez niżej wymienionych specjalistów:
a) informatyka – w przypadku awarii sprzętu PC;
b) serwisanta – w przypadku awarii sprzętu RTV lub AGD.

Regulamin zawiera także wyłączenia, sytuacje kiedy to z pomocy specjalisty nie możemy skorzystać. Głównymi wyłączeniami są:
– wina umyślna,
– wiedza o uszkodzeniach przed podpisaniem umowy,
– uszkodzenia spowodowane w związku z uszkodzeniem powstałym podczas konserwacji instalacji w związku z działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, aktami terroryzmu, strajkami lub niepokojami społecznymi;
– w związku ze szkodami powstałymi wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni
laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego,
– inne, których wiele.