Blog energetyczny
zużycie prądu

Średnie zużycie prądu

Nie tylko cena, ale także zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła wpływa na rachunki za energię elektryczną. Zużycie energii elektrycznej w ciągu ostatniej dekady wzrosło o 8%. Połowa całkowitej konsumpcji przypada na sektor przemysłowy. Średnie zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych wynosi średnio 1,4 MWh, na osobę rocznie. Robi to bardzo duże ważne, jest ono, oczywiście niższa, jeśli energii używany tylko do oświetlenia i zasilania relatywnie niedrogich urządzeń takich jak kuchenki, lodówki czy pralki.

Ceny energii elektrycznej

Obecne ceny miedzy przesyłem a sprzedażą, pobierane za kilowatogodzinę różnią się. Nawet po zmianie operatora energii elektrycznej, składnik dystrybucyjny jest niezmieniony. Jest tak, bowiem ceny zależą od kilku czynników, takich jak obciążenia podatkowe, opłaty za OZE, koszty utrzymania sieci i liczników, oraz straty energii, jakie dystrybutor ponosi wykonując usługę przesyłu.

Wysokość ceny kWh zależy po pierwsze od kosztów sieci, a te są różne w zależności od dystrybutora. Znaczna część ceny energii elektrycznej ponoszona jest przez odbiorców z tytułu podatków, ceł i innych opłat. Cena energii elektrycznej uwzględnia też koszt aukcji, które muszą się zwrócić.

Procentowy podział cen energii elektrycznej

  • 6,8 procent – za korzystanie z sieci, pomiarów i rozliczeń energii elektrycznej
  • 15,10 procent – z tytułu podatków
  • 6,6 procent – kosztów zakupu energii elektrycznej i wraz ze sprzedaży.

 

Średnie zużycie energii elektrycznej

Im więcej osób mieszka w gospodarstwie domowym, tym większe jest zużycie. Nie ma jednoznacznych statystyk na to, ile energii elektrycznej przeznaczone jest na jedną czy dwie osoby. Zależy to do urządzeń jakimi się posługują, samotnie mieszkająca osoba, korzystająca z starych urządzeń, która nie przejmuje się poborem i rachunkami za prąd, może zużywać o niewiele mniej energii niż małżeństwo z nowymi sprzętami.

W domu znajdują się sprzęty AGD i RTV, oświetlenie orz ogrzewanie. Szacowane zużycie poszczególnych sprzętów jest powiązane z ilością osób. Na ich pobór wpływa czas pracy, a wiadomo, że więcej osób to częstsze pranie i więcej zmywania. Ważna jest także moc urządzenia.

srednie-zuzycie-pradu-domu srednie-zuzycie