Blog energetyczny

Jak długo trwa proces zmiany sprzedawcy?

Pierwsza zmiana sprzedawcy powinna trwać nie dłużej niż 30 dni, kolejna zaś nie dłużej niż 14. Tak czas zmiany reguluje ustawa Prawo energetyczne. Gdyby wliczać w czas trwania procedury okres wypowiedzenie umowy z poprzednim sprzedawcą czas zapewne by się przedłużył.

Jak długo trwa proces zmiany sprzedawcy?

Pamiętajmy, że wystąpienie do dystrybutora (Operatora Systemu Dystrybucyjnego – OSD) ze zgłoszeniem nowej umowy sprzedaży jest czynnością jaka rozpoczyna procedurę zmiany. Od tego momentu na dystrybutorze, sprzedawcy jak i odbiorcy spoczywają obowiązki, które musi wykonać w odpowiednim czasie np. weryfikacja zgłoszenia trwa 5 dni roboczych. Wszystko po to by procedura wyniosła ustawowe 30 dni.

Praktyka pokazuje inaczej, sporządzenie oferty, bezbłędne wypełnienie umowy i wymaganych załączników znacznie przedłuża okres zmiany, wówczas proces trwa nawet do 40-60 dni.

Dowiedz się, ile można zaoszczędzić na zmianie sprzedawcy na https://energiadirect.pl/poradniki/zmiana-dostawcy-energii-elektrycznej