Blog energetyczny

Kto i na jakich zasadach otrzyma środki z Programu Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze to uruchomiony we wrześniu 2019 roku program rządowy, którego obsługą zajmują się Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na co można uzyskać środki? Kto może skorzystać z programu?

 

Ile osób skorzystało z programu?

Jak podaje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do końca 2018 roku wpłynęło już ponad 25 tys. wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Najwięcej dokumentów wpłynęło od mieszkańców Mazowsza oraz Śląska. Prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda poinformował, że zawarto już około 100 umów, a kwota dotacji przekroczyła 1 mln zł. Instrukcja jak wypełnić wniosek Czyste Powietrze jest dostępna tutaj: https://program-czyste-powietrze.pl/jak-wypelnic-wniosek-czyste-powietrze-instrukcja/

Kto może skorzystać z dotacji?

Celem programu jest zdecydowana poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Polsce – skorzystać z niego mogą zatem jego właściciele lub współwłaściciele oraz osoby będące w posiadaniu pozwolenia na jego budowę. Przedsięwzięcia, które można zrealizować w ramach “Czystego Powietrza” mają po pierwsze spowodować zmniejszenie wydatków na ogrzewanie, a po drugie zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

O tym gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie można przeczytać tutaj: https://program-czyste-powietrze.pl/gdzie-wypelnic-wniosek/

Na co można otrzymać środki?

Do 2029 roku rząd planuje na cele programowe Czyste Powietrze wydać kwotę aż 103 mld zł. Środki te mają wspomóc właścicieli około 4 mln domów, a o wysokości dofinansowania decyduje dochód na osobę w gospodarstwie domowym (zasady obliczania dochodu takie jak w przypadku programu 500+).

Dotację bądź pożyczkę można otrzymać na m.in. zakup nowego pieca, instalacje fotowoltaiczną, kolektory słoneczne, prace termomodernizacyjne, stolarkę okienną i drzwiową, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Określono także minimalny koszt kwalifikowany –  na poziomie 7 tys. zł oraz maksymalny – 53 tys. zł. Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym przez poszczególne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak wypłacane są środki?

Od momentu podpisania umowy o dotacje beneficjent ma 24 miesiące na realizację danych inwestycji, graniczna data to 30.06.2029 r. Wypłata środków może być zrealizowana transzami  albo po zakończeniu wszystkim przedsięwzięć. W obydwu przypadkach należy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożyć wniosek o płatność oraz odpowiednie dokumenty, m.in. protokół odbioru, dowody księgowe. Pracownik WFOŚiGW dokonuje weryfikacji wniosku oraz dokumentów i uruchamia ewentualną wypłatę.

W przypadku wniosku o płatność końcową ma jeszcze miejsce tzw. wizytacja końcowa. Jej celem jest sprawdzenie czy dany zakres inwestycji został zrealizowany zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie o dotację z programu Czyste Powietrze. Więcej o informacji o programie na https://program-czyste-powietrze.pl/