Blog energetyczny
pge cennik

Czy to prawda, że po zmianie sprzedawcy wystąpią dwie faktury?

Dwie faktury za prąd

Sprzedawcy energii rozliczają się z odbiorcą na podstawie faktury. Jeśli odbiorca pobiera energię na podstawie umowy kompleksowej wówczas sprzedaż i usługa dystrybucji naliczana jest na jednej fakturze. Ma to związek z tym, iż zakład energetyczny podpisał ze sprzedawcą Generalną Umowę Sprzedażową, zwykle jest też tak, że przedsiębiorstwa te działają w jedne grupie kapitałowej i noszą takie same nazwy. Więcej o rachunku za prąd i nie tylko na https://energiadirect.pl/poradniki

Droższy prąd

Zmiana sprzedawcy wiąże się z otrzymywaniem dwóch faktur, jednak nie oznacza to wyższych płatności. Po przeprowadzonym procesie zmiany ulegną zmianie jedynie stawki kWh dotyczące ceny energii. Stawki pobierane przez dystrybutora nie ulegną zmianie, uważać jednak należy w jakich odstępach przeprowadzane będą odczyty licznika. Zwykle zachowywana jest ta sama częstotliwość, są tą okresy dwumiesięczne bądź półroczne. Proces zmiany sprzedawcy jest opisany na https://energiadirect.pl/zmiana-sprzedawcy