Blog energetyczny

Co zrobić, gdy zabraknie prądu?

Przyczyn awarii prądu może być kilka. Brak zasilania może być spowodowany m.in. zadziałaniem bezpieczników czy uszkodzeniem linii energetycznej. Jak postępować w przypadku awarii prądu?

Sprawdzenie bezpieczników

W przypadku awarii prądu w pierwszej kolejności należy sprawdzić czy aby na pewno brak zasilania jest spowodowany tym, że w domowej instalacji zadziałały urządzenia zabezpieczające w postaci bezpieczników czy wyłączników różnicowoprądowych.

Planowe wyłączenia

To, że w naszym domu nie ma prądu nie oznacza od razu awarii. Być może dystrybutor energii elektrycznej zaplanował w naszym rejonie wyłączenie prądu z powodu np. modernizacji sieci. O tego rodzaju wyłączeniach dystrybutor ma obowiązek informowania odbiorców z odpowiednim wyprzedzeniem. Nieczęsto jednak śledzimy stronę internetową przedsiębiorstwa energetycznego czy czytamy komunikaty na słupach.

Czynniki atmosferyczne

Często przyczyną uszkodzeń sieci energetycznej są czynniki atmosferyczne typu burze, wichury czy mrozy.

Pogotowie Energetyczne

991 to bezpłatny i ogólnopolski numer telefonu, pod którym można zgłosić awarie sieci energetycznej. Infolinia jest czynna przez całą dobę i przez cały tydzień.

Kiedy należy zadzwonić na Pogotowie Energetyczne?

  • W przypadku uszkodzenia linii energetycznej czy wejść do obiektów energetycznych,
  • gdy w Twoim rejonie nie ma prądu, a nie były planowane wyłączenia,
  • gdy brak prądu powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia.

Pamiętajmy, że jeśli awaria prądu jest związana z wewnętrzną instalacją to przyjazd Pogotowania Energetycznego będzie nas kosztować. Dystrybutor energii nie odpowiada bowiem za instalację wewnętrzną.