Blog energetyczny

Bezpieczna zmiana sprzedawcy, jak jej dokonać?

Zanim przystąpisz do zmiany sprzedawcy, prześledź proces zmiany. Większość sprzedawców ma na swoich stronach zamieszczony dokładny opis zmiany sprzedawcy. Jeśli zdecydujesz się na zmianę to sprzedawca sam dopełni formalności, wypowiadając umowę z starym sprzedawcą i dystrybutorem, wystarczy, że podpiszesz pełnomocnictwo uprawniające go do tej czynności.

Etapowa zmiana sprzedawcy energii

Zmiana sprzedawcy to proces formalny wymaga uzupełnienia wielu wniosków jak i umowy. Odbiorca może łatwo zagubić się samodzielnie wypełniając formularze, gdyż wymaga to znajomości wielu zagadnień związanych z energetyką. Dlatego lepiej zlecić to sprzedawcy.

Warto jednak przed ostatecznym złożeniem podpisów przeczytać ogólne warunki umowy, samą umowę jak i dołączony przez sprzedawcę regulamin. Bezpieczna zmiana sprzedawcy jest możliwa tylko wtedy kiedy odbiorca jest świadomy, że takiej zmiany dokonuje. Odbiorca musi być też poinformowany o tym, że po zmianie sprzedawcy energii mogą wystąpić dwie faktury, zmianie może ulec harmonogram płatności. Ważne jest by zmiana poprzedzona była analizą cenników.